easy website maker

Pravila isporuke
(Delivery Policy) 

Zahvaljujemo na posjeti i kupovini usluga i proizvoda na Monteshopu . Sljedeće su odredbe i uslovi koji čine pravila isporuke.

Isporuka za Crnu Goru (Delivery for Montenegro)

- Elektronske usluge i proizvodi biće odmah nakon ulate isporučeni na vašu mejl adresu koju ste dostavili prilikom prijave i uplate proizvoda odnosno usluge. Potrebno je samo da provjerite vašu mejl poštu.
- Ostali proizvodi odnosno naručena roba isporučiće se direktno na vašu kućnu adresu poštanskim putem. Potrebno je da prilikom naručivanja i uplate za robu precizno upišete svoju adresu. Vrijeme isporuke zavisi od odredišta ali se kreće u vremenu od 2 do 3 dana. 
- Isporuka elektronskih i robnih proizvoda i usluga garantovana je od strane Monteshopa, odnosno prodavca. Brzina isporuke zavisi od načina plaćanja, utvrdjivanja uplate i efikasnosti treće strane ( banke ili pošte ).
- Monteshop odnosno prodavac ne snosi odgovornost za sve moguće greške nastale od trećih strana (banke ili pošte).
- Monteshop odnosno prodavac ne garantuje povratak novca u slučajevima oštećenja robe prilikom transporta i nemogućnosti instaliranja elektronskih aplikacija (tehničke neispravnosti ili zastarelosti uredjaja).
- Za eventualna kašnjenja isporuke naručenih proizvoda možete nam se obratiti na:
info@monteshop.me  

***
Isporuka za inostranstvo (Delivery for Overseas)

Thank you for visiting and shopping at Monteshop. Following are the terms and conditions that constitute our Delivery Policy. 

- Electronic Services and Products will be provided immediately on delivery to your email address that you provided when applying for and payment of the product or service. All you need to do is check your mail.
- Other products or ordered goods will be delivered directly to your home address by shipping proces of mail office. When ordering and paying for goods you need just to enter your address correctly. The delivery time depends on the destination but is moving in a time of 5 to 7 days.
- Delivery of electronic and tangible products and services is guaranteed by Monteshop. Delivery rate depends on the payment method, payment verification, and third-party performance (bank or mail).
- Monteshop or the seller shall not be liable for any possible defects incurred by third parties (banks or post offices or payment procesor).
- Monteshop or the seller does not warrant the return of money in cases of damage to goods during transport and inability to install electronic applications (technical malfunction or obsolescence of the device).
- For any delays in delivery of the ordered products, please contact us:
info@monteshop.me

Cijene isporuke

Odredište            Vrijeme isporuke      Cijena
Za Crnu Goru          2 - 3 dana             0 eura
Za inostranstvo      5 - 7 dana            15 eura 

Povratak i refundiranje
(Returns and Refunds Policy) 

Hvala vam na posjeti i kupovini usluga i proizvoda na Monteshopu
Pažljivo pročitajte ova pravila. Ovo je politika povratka sredstava i refundiranja na Monteshopu.me.  Povratak sredstava tačno je utvrđen u pravilnicima Monteshopa koji su istaknuti u Uslovima za korišćenje.

Elektronski ili digitalni proizvodi
Povratak sredstava za digitalne proizvode vršimo u roku od 10 dana od uplate i naručivanja proizvoda. Preporučujemo da nam se obratite za pomoć ako su nastali problemi sa primanjem ili preuzimanjem naših proizvoda ili usluga.
Fizički (opipljivi proizvodi) 
Povratak sredstava za fizičke proizvode vršimo u roku od 30 dana od uplate i naručivanja proizvoda.
Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja
E-poštom: info@monteshop.me

***
Thank you for visiting and shopping at Monteshop
Please read this policy carefully. This is the Return and Refund Policy
of Monteshop. Return and Refund Policy for Monteshop based on the Return Policy from Terms Feed.

Digital products
We issue refunds for digital products within 10 days of the original
purchase of the product.
We recommend contacting us for assistance if you experience any
issues receiving or downloading our products.
Physical (tangible product)
We issue refunds for Physical products within 30 days of the original
purchase of the product. 
Contact us
If you have any questions about our Returns and Refunds Policy,
please contact us:
By email: info@monteshop.me